Štampa

Ukupna premija Triglav osiguranja Srbija u 2015. godini porasla za gotovo četvrtinu

Triglav grupa je 2015. godinu završila u skladu sa strateškim usmerenjima. Fakturisala je 919,1 milion evra premije osiguranja i saosiguranja, što je 4% više od planiranog i 3% više nego godinu pre toga. Dobit Grupe pre oporezivanja iznosila je 102,5 miliona evra, što je 20% više od planiranog i 2% više nego u 2014. godini. Dobro poslovanje Grupe u osnovnoj delatnosti imovinskih osiguranja odražava i poboljšani kombinovani koeficijent, koji je snižen na 92,8% te je za 3,5 postotnih bodova bolji od planiranog i od vrednosti u 2014. godini, a za 2 postotna boda je bolji od dugoročne prosečne ciljne vrednosti (95%). Triglav osiguranje Beograd, koje je deo Triglav Grupe, u 2015. godini ostvarilo je rast premije osiguranja od 24% (obračunato u evrima) u odnosu na isti period prethodne godine, te je za 0,5 odstotna poena poboljšalo položaj na srpskom tržištu osiguranja i sada iznosi 4,2[1] procenta.

Na razvojno važnom sektoru zdravstvenih i penzijskih osiguranja, Triglav grupa je preuzela Skupnu pokojninsku družbu, drugog najvećeg slovenačkog ponuđača dobrovoljnih penzijskih osiguranja. Prošlogodišnje dobre poslovne rezultate pozitivno je obeležio i rast premija na tržištima izvan Slovenije, odsutstvo masovnih štetnih događaja, ali i ne baš povoljna situacija na tržištima kapitala.

Rast premije Grupe i jačanje tržišnih udela van Slovenije

Grupa je u 2015. godini fakturisala 919,1 milion evra premija osiguranja i saosiguranja, što je za 4% više od planiranog i za 3% više nego u godini pre toga. Na slovenačkom tržištu Triglav grupa sa 36% udela na tržištu uverljivo zauzima vodeći položaj. Osim matičnog društva, na ovom tržištu još posluju Triglav, Zdravstvena zavarovalnica i Skupna pokojninska družba, novo zavisno društvo u Grupi. Premija Zavarovalnice Triglav dostigla je 586,3 miliona evra (1% manje nego 2014), dok je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica fakturisala 1% više premija u poređenju sa 2014. U Sloveniji, Triglav grupa, na tržištu imovinskih osiguranja ima udeo na tržištu od 44%, na tržištu životnih osiguranja 35%, a na tržištu zdravstvenih osiguranja 23%. U Hrvatskoj je premija zabeležila rast od 8%, u Srbiji od 24%, a u Makedoniji od 13%. Na crnogorskom tržištu rast premije je iznosio 10%, a u Bosni i Hercegovini 9%.

Dobri poslovni rezultat i poboljšan kombinovani koeficijent

Poslovna dobit Grupe pre oporezivanja iznosila je 102,5 miliona evra, što je za 20% više od planiranog i za 2% više nego 2014. godine. Neto dobit u visini od 88,9 miliona evra je za 24% viša od planirane i za 4% viša nego prethodne godine. Dobro poslovanje u osnovnoj delatnosti imovinskih osiguranja odražava i poboljšani kombinovani koeficijent Grupe, koji se smanjio na 92,8%, te je za 3,5 postotnih bodova bolji od planiranog i od vrednosti u 2014. godini, a za dobra 2 postotna boda bolji od dugoročne prosečne ciljne vrednosti (95 %).

Zahtevna situacija na tržištima kapitala

Na poslovanje osiguravajućeg društva utiču i različita finansijska ulaganja, s obzirom na to da predstavljaju i najveći deo sredstava. Zbog nesigurne situacije na tržištima kapitala, s izrazito niskim kamatnim stopama u 2015. godini, prinosi od finansijskih ulaganja Grupe, bez prinosa investicija onih osiguranika životnih osiguranja koji preuzimaju investicioni rizik, bili su za 16% niži nego prethodne godine.

Visoke ocene boniteta

Finansijsku stabilnost i uspešno poslovanje Grupe Triglav potvrdile su i u 2015. godini dobijene visoke ocene boniteta obe bonitetne agencije S&P i A.M. Best. Agencija S&P je poboljšala svoju srednjoročnu prognozu iz stabilne u pozitivnu, a agencija A.M. Best je dotadašnju pozitivnu prognozu ponovo potvrdila. Na visoki nivo finansijske stabilnosti ukazuje i za 2% viši celokupni kapital (704 miliona evra), kao i za 11% povećane bruto tehničke rezerve Triglav grupe (2.600,4 miliona evra). Obe kategorije su garancija i osnov za uravnoteženo poslovanje i za obezbeđivanje dugoročne bezbednosti osiguranika Triglav grupe.

Visoka adekvatnost kapitala i obnovljena politika dividende

Sa početkom 2016. godine, Zavarovalnica Triglav je počela da koristi nadograđen sistem upravljanja rizicima u skladu sa zakonskim propisima iz Solventnosti II. Nov režim menja kulturu poslovanja, uvodi nadograđeni sistem upravljanja rizicima i određuje vrednovanje uticaja pojedinih poslovnih odluka na profil rizika osiguravajućeg društva, na kapital i na finansijsko stanje. Triglav grupa i prema novim proračunima zadržava visoku adekvatnost kapitala, koja varira u ciljnom rasponu adekvatnosti kapitala Grupe u iznosu između 250% i 300%. U skladu s obnovljenom politikom isplate dividende, koja je deo politike upravljanja kapitalom Grupe, Nadzorni odbor i Uprava Zavarovalnice Triglav predlažu Skupštini akcionara društva isplatu dividende u visini od 2,50 EURpo akciji, a u ukupnoj visini od 56.837.870,00 EUR. U skladu s predlogom za dividende, biće isplaćeno 64% neto dobiti Triglav grupe za 2015, odnosno 87% bilansne dobiti Zavarovalnice Triglav za 2015. godinu. Nadzorni odbor i Upravaocenjuju da će, i nakon isplate dividendi u visini koja se predlaže, adekvatnost kapitala Triglav grupe ostati u ciljnom rasponu. To je od bitnog značaja za održavanje visoke finansijske stabilnosti Grupe, sigurnosti njenog poslovanja i uspešnu realizaciju planiranih strateških usmerenja.

Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav je izjavio: »Iza nas je zahtevna i istovremeno uspešna godina. U 2016. godinu ušli smo s moćnim kapitalom i prema režimu Solventnost II, što Nadzornom odboru i Upravi omogućava da predlože Skupštini akcionara isplatu dividende u visini od 2,50 EUR bruto po akciji.Naša pažnja je već usmerena dalje na budućnost. S obzirom na ovogodišnje očekivane prilike, planiramo poslovni rezultat pre oporezivanja Grupe između 80 i 90 miliona evra, konsolidovanu bruto premiju osiguranja u visini od oko 900 miliona evra i kombinovani koeficijent od oko 95%. Težište aktivnosti ostaće na osiguravajućoj delatnosti, jer su naš glavni cilj zadovoljni osiguranici. Uzimajući u obzir prilike na tržištima, mi ćemo jačati i poboljšavati ponudu, te razvijati prodajne kanale, pri čemu će uvođenje savremenih tehnologija na svim nivoima poslovanja biti značajan izvor naših konkurentnih prednosti.«

Triglav grupa u Srbiji

Triglav osiguranje Srbija u 2015. godini postiglo je rast ukupne premije osiguranja za 24% (obračunato u evrima) u odnosu na 2014. godinu. Takođe, nastavljen je rast premije i u segmentu životnog osiguranja - za 11% (obračunato u evrima). U istom periodu, Društvo je započelo temeljan rad na podizanju nivoa svesti o potrebama za osiguranjem i u svoju ponudu uvrstilo nove proizvode kao što je osiguranje potraživanja, namenjeno velikim proizvođačima i distributerima roba i usluga, ali i proizvode vezane za osiguranje u poljoprivredi sa osnovnim fokusom na osiguranje životinja kroz inovacije, kako za Triglav grupu, tako i za tržište Srbije. Triglav osiguranjeje u potpunosti bilo usmereno na dalje unapređenje kvaliteta usluga, optimizaciju procesa, proširivanje i unapređenje prodajne mreže, kao i na repozicioniranje brenda Triglav na tržištu uz pomoć komercijalnih i sponzorskih aktivnosti.

»Prošlu godinu ćemo pamtiti kao prekretnicu u poslovanju Triglav osiguranja u Srbiji. Uradili smo veliki posao u godinama koje su prethodile na uređivanju sistema u Društvu i pripremi za ozbiljne poslovne poduhvate. Zabeležili smo rast za skoro četvrtinu ukupne premije u odnosu na isti period prethodne godine, poboljšali položaj na 4,2[2] procentnih bodova tržišnog učešća i time zadržali šesto mesto na tržištu osiguranja. Sve to nas rangira među najbolje osiguravajuće kuće na tržištu, ali nam i stvara obavezu da profitabilnost održimo na planiranom nivou uz konstantan napredak u vrstama osiguranja i kvalitetu usluga koje pružamo našim klijentima. U Društvu u Srbiji je u 2015. godini, stvorena pozitivna klima i povoljan ambijent za rad, te je Triglav osiguranje prepoznato kao kompanija sa izraženom razvojnom komponentom za stručne mlade kadrove« rekao je gospodin Dragan Marković, generalni direktor Triglav osiguranja Beograd, i nastavio:»Podršku vrhunskim sportistima započetu u 2015. godini nastavićemo da pružamo i u narednom periodu nastojeći da mladima predstavimo sport kao logičan odgovor na pitanje pripreme za kvalitetan život u modernom društvu.«

 

Godišnji izveštaj Triglav grupe 2015. dostupan je u interaktivnoj PDF-verziji na veb-stranici triglav.eu i na veb sajtu http://letnoporocilo.triglav.eu/2015/ i http://annualreport.triglav.eu/2015/.


[1]Podatak dat sa 30.09.2015. godine.

[2] Podatak dat sa 30.09.2015. godine.

 

e-max.it: your social media marketing partner

Na sajtu osiguranje.gratis koristimo funkcionalne cookie-je i spoljne skripte kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Saznajte više