Štampa

Triglav osiguranje Srbija nastavlja da beleži rast poslovanja i u 2016. godini

Zahtevne prilike na tržištima osiguranja i prvenstveno istorijsko niski nivo kamatnih stopa na finansijskim tržištima utivcali su, baš kao što su to i očekivali u Triglav grupi, na poslovanje vodeće osiguravajuće i finansijske grupe u Sloveniji i u regionu Adria u prvom tromesečju 2016. godine. Triglav grupa je na slovenačkom tržištu fakturisala 84,2% konsolidovane bruto premije, što je za pola postotna boda više nego u istom periodu lane. Na tržištima van Slovenije sva kćerinska osiguravajuća društva su, osim u Banja Luci, ostvarila rast premija. U skladu sa strateškim usmerenjima i planom za ovu godinu, Triglav grupa ostaje prioritetno usmerena na očuvanje visoke finansijske stabilnosti, profitabilnosti i bezbednosti poslovanja.  Triglav osiguranje Srbija, deo Triglav grupe, u prvom kvartalu 2016. zabeležilo je rast premije u evrima od 17% u odnosu na isti period prethodne godine.

Što se tiče poslovanja u osnovnoj osiguravajućoj delatnosti, Triglav grupa je postigla dobre rezultate. To jasno pokazuje i kombinovani koeficijent kao pokazatelj profitabilnosti poslovanja u sektoru osiguranja imovine. I Triglav grupa i Zavarovalnica Triglav poboljšale su ovaj koeficijent. On je na kraju kvartala ove godine iznosio 91,4%, a koeficijent matičnog društva 82,3%.

Rast premije na tržištima van Slovenije

Triglav grupa je fakturisala 259 miliona eura konsolidovane bruto premije osiguranja i saosiguranja (1% manje nego u istom periodu lane, pri čemu prošlogodišnji podaci sadrže i podatke češkog osiguranja). U Sloveniji je premija matičnog društva u odnosu na uporediv period lane niža za 1% (172,5 miliona eura), dok je premija Triglav, Zdravstvene zavarovalnice viša za 2%, a premija Skupne pokojninske družbe viša za 9%. U drugih pet država regiona Adria u kojima posluje Grupa, sva zavisna osiguravajuća društva (osim u Banja Luci) povećala su premiju u poređenju s istim periodom prošle godine. Najviši rast i to od 17% ostvaren je na srpskom tržištu, u Hrvatskoj je povećanje iznosilo 13%, dok je na makedonskom tržištu ostalo približno na nivou prošle godine. U Crnoj Gori rast premije je iznosio 6%, a na tržištu Bosne i Hercegovine sarajevsko osiguranje postiglo je rast od 7%, a osiguranje u Banja Luci pad premije za 4%.

Povoljni štetni događaji

U poređenju s kvartalom lane, Grupa je ove godine imala za 1% manje bruto iznosa šteta (147,3 miliona eura), a matično društvo za 2% manje (95,7 miliona eura). U prvom kvartalu 2016. većih štetnih događaja nije bilo.

Očekivano niski finansijski prinosi od investicija

Na poslovne rezultate Grupe značajno su uticali prinosi od finansijskih investicija, koji su bili za 74% niži nego godinu pre toga (kod matičnog društva niži za 50%). To je prvenstveno zbog nižih neto kamatnih prihoda, nižih neto učinaka zbog revalorizacije i niže neto dobiti iz prodaje finansijskih sredstava. Doslednim sprovođenjem mera poslovne politike Triglav grupa je prvi kvartal završila sa neto dobiti u visini od 23 miliona eura i bruto poslovnim rezultatom u visini od 28 miliona eura. Niži poslovni rezultat Grupe u istom periodu 2015. godine prvenstveno je posledica nižih prinosa od investicija, što je u skladu s očekivanjima društva.   

Rezultati kao odraz prilika na tržištu

Triglav grupa i dalje zadržava visoku finansijsku stabilnost, što pokazuje za 4% viša ukupna vrijednost kapitala (vrednost 735 miliona eura) i za 1% više bruto tehničke rezerve (vrijednost 2.632 miliona eura).

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »U prva tri meseca 2016. godine Triglav grupa je uprkos zahtevnim prilikama i velikoj konkurenciji koja vlada na našim tržištima osiguranja, u osnovnoj delatnosti osiguranja dobro poslovala, što pokažuje i naš poboljšani kombinovani koeficijent. Što se tiče finansijskih ulaganja mi baš kao i čitav sektor osiguranja delujemo u prilikama kad su istorijski niske kamatne stope, koje snižavaju finansijske prinose od investicija. Takve smo prilike očekivali i na osnovu poslovanja u prvom kvartalu ove godine ocenjujemo da će godišnja bruto dobit Grupe biti ostvarena u planiranom rasponu.«

Triglav grupa u Srbiji

Triglav osiguranje Srbija je u prvom kvartalu 2016. godine, u poređenju sa istim periodom lane, zabeležila rast fakturisane bruto premije u evrima od 17%. Segment neživotnih osiguranja zabeležio je rast u evrima od 17%, dok je u prva tri meseca porast u delu životnih osiguranja u evrima veći za 33% u odnosu na prvi kvartal 2015. godine. Društvo je postiglo visoki rast i u segmentu zdravstvenog osiguranja. Takođe, zapaženo povećanje premije zabeleženo je i u delu automobilskog osiguranja (ukupna premija se povećala za 18,1%) kao i drugih osiguranja bez automoblskog (rast premije u visini 15,3%). Prodajni rezultati odrazili su se i na tržišni udeo, koji je porastao za polovinu procentnog poena na 4,2% (podatak za period januar-septembar/2015). U prilog činjenici da je poslovanje u prvom kvartalu ove godine bilo uspešno, govori i Kombinovani količnik u visini 97,8%.

Prvi kvartal je završen u trendu koji je obeležio 2015. godinu, kvalitetnim rastom bruto fakturisane premije kao posledice intenziviranja aktivnosti u segmentu prodaje, ali i diverzifikacije portfolija usluga osiguranja kojima se izlazi u suret potrebama klijenata u segmentu poslovanja sa stanovništvom, ali i sve izazovnijim zahtevima korporativnih klijenata kao i inovacijama u segmentu osiguranja u poljoprivredi.“ izjavio je Dragan Marković, generalni direktor Triglav osiguranja Srbiji.

e-max.it: your social media marketing partner

Na sajtu osiguranje.gratis koristimo funkcionalne cookie-je i spoljne skripte kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Saznajte više