Štampa

Tržište osiguranja prati kretanje privrede i značajan je učesnik u održavanju finansijske sabilnosti države. Učešće osiguranja u finansijskom sistemu Srbije nije zanemarivo, a investicioni potencijal osiguravajućih društava iznosi 600 miliona eura, što može biti dodatni podsticaj za privredu.

Glavna poruka Dragana Markovića, generalnog direktora Triglav osiguranja, jeste da je srpsko tržište jedno od najperspektivnijih u regionu. „Tržišni podaci ukazuju na to, jer je premija osiguranja na tržištu Srbije porasla za 12 miliona dinara, što je rast od 24 odsto. S obzirom na to da je Srbija sve bliža člansvu u EU, šanse za daljim razvojem tržišta osiguranja su veoma izvesne. I odluka o usklađivanju Zakona o osiguranju sa pravilima EU ukazuje da je Srbija na dobrom putu,“ kaže Marković. Takođe, Triglav osiguranje u Srbiji je društvo za osiguranje sa najbržim tržišnim rastom.

Dragan Markovic, direktor Triglava

Foto: Dragan Marković, generalni direktor Triglav Osiguranja u Srbiji

Osiguranje u Srbiji još uvek nema zadovoljavajući imidž, što utiče i na nepovoljan rast premije. To je iz razloga što se osiguranje u Srbiji posmatra kao nepotreban trošak, a ne kao investicija u sigurnu budućnost.

„Zadatak svih učesnika na tržištu je upravo promena svesti kod korisnika osiguranja kroz edukaciju i transparentno poslovanje. Triglav polaže mnogo u unapređenje svog imidža, a sa druge strane, kvalitetom usluge pokazjemo koliko se brzo i efikasno može odgovoriti na potrebe klijenata za osiguranjem, i isto tako, biti na raspolaganju klijentima kada se treba utvrditi i isplatiti šteta. Broj klijenata Triglav osiguranja u stalnom je porastu, bilo da govorimo o fizičkim ili pravnim licima. To je dokaz da radimo prave stvari na ispravan način,“ zaključuje Marković.

„Inovativnost u ukupnom poslovanju, a naročito uvođenje novih proizvoda, predstavlja konkurentnu prednost Triglav osiguranja. U narednom periodu plan je da stavimo akcenat na razvoj novih kanala prodaje i novih proizvoda u segmentu osiguranja fizičkih lica. Takođe, vema nam je važan segment korporativnih klijentata, za koji smo realizovali projekat uvođenja osiguranja komercijalnih potraživanja. Strateško opredeljenje našeg društva je razvoj na tržištu poljoprivrede, koje i pored svih poteškoća sa kojima se susreće srpski agrar, doživljava značajne pomake,“ navodi Marković.

Triglav osiguranje takođe dosta pažnje posvećuje društveno odgovornom poslovanju, koje postaje standard.

Marković je istakao da društveno-odgovorne aktivnosti Triglava obuhvataju projekte koji se tiču podrške sportu, obrazovanju, kulturi, zdravstvu, kao i očuvanju životne sredine, ali i da je namera Triglava da pokrene projekte koji se tiču očuvanja životne sredine, unapređenja infrastrukture za obrazovanje i kulturu, ali i stvaranje ambijenta za dodatno zapošljavanje mladih. Takođe, poznato je da je Triglav osiguranje sklopilo partnerstvo sa Košarkaškim savezom Srbije. „Naše dugročno opredeljenje je negovanje i promocija zdravog i sigurnog načina života. Partnerstvo sa Košarkaškim savezom Srbije za nas predstavlja promociju pravih vrednosti, uspeha i negovanje jednog od najtrofejnijih sportova. Sa druge strane, i Košarkaški savez Srbije je dobio pouzdanog i dugoročnog partnera u Triglav grupi,“ potvrđuje Dragan Marković, i zaključuje da je dugoročni cilj Triglav osiguranja da unapredi prepoznatljivost kompanije kao tržišnog lidera kroz ključne faktore, uz naročitu brigu o zaposlenima, klijentima, kao i o društvenoj zajednici.

Autor: Danica Radosavljević

e-max.it: your social media marketing partner

Na sajtu osiguranje.gratis koristimo funkcionalne cookie-je i spoljne skripte kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Saznajte više