Štampa
Triglav osiguranje Beograd i u trećem kvartalu beleži rast premije

Triglav grupa je ovogodišnji devetomesečni period završila sa dobiti pre oporezovanja u visini od 64,5 miliona evra. Ukoliko se uzmu u obzir predviđene prilike do kraja godine, u Zavarovalnici ocenjuju da će ostvariti godišnji plan. Konsolidovana fakturisana bruto premija osiguranja iznosila je 777,1 milion evra, što je 8% više nego u istom periodu lane.

Bruto iznosi šteta povećali su se za 5% na visinu od 467,4 miliona evra kao posledica povećanja osiguravajućeg portfolija i učestalosti štetnih događaja u odnosu na lane. Kombinovani koeficijent Triglav grupe ostaje povoljan (95,3 %) i na nivou je njegove prosečne ciljne vrednosti za strateški period. Grupa je u zahtevnim prilikama na tržištima kapitala uspešno upravljala finansijskim investicijama u vrednosti od 3,1 milijarde evra i to sve u skladu sa svojom relativno konzervativnom investicionom politikom. Triglav osiguranje Beograd, deo Triglav grupe, je u trećem kvartalu 2017. godine postiglo rast ukupne premije osiguranja od 29% (obračunato u evrima), što je najveći rast od svih društava Grupe Triglav izvan Slovenije.

Profitabilno poslovanja. Triglav grupa je devet meseci 2017. godine završila sa dobiti pre oporezovanja u visini od 64,5 miliona evra (lane 67,5 miliona evra) te sa neto dobiti u visini od 52,3 miliona evra (lane 53,6 miliona evra).

Rast premija na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. S obzirom na isti period prošle godine, Triglav grupa je ostvarila rast premija od 8% (777,1 milion evra). Rast premije ostvaren je u sva tri segmenta osiguravajuće delatnosti. Premija osiguranja imovine povećala se za 8%, kod životnih osiguranja za 3% te zdravstvenih osiguranja za 14%. Grupa je na svim svojim tržištima ostvarila rast premija i to na slovenačkom tržištu taj rast je u proseku iznosio 7%, a na tržištima van Slovenije 11%. U 2017. godini situacija na tržištima osiguranja postepeno se poboljšava, ali ostaje agresivna cenovna konkurencija.

Povećani štetni događaji, povoljan kombinovani koeficijent. Triglav grupa je fakturisala 5% viši bruto iznos šteta (467,4 miliona evra). Više štetnih događaja posledica je povećanog osiguravajućeg portfelja i veće učestalosti šteta, ali i masovnih štetnih događaja kojih je u 2017. godini bilo više nego u 2016. Njihova ukupna vrednost u prvih devet meseci ove godine iznosila je 25 miliona evra (lane je u čitavoj godini iznosila 19 miliona evra). Usprkos povećanju koeficijenta šteta, kombinovani koeficijent Grupe ostaje povoljan i iznosio je 95,3% (95,0% u 2016.), što je na nivou njegove prosečne ciljne vrednosti za strateški period.

Prinosi finansijskih investicija. Grupa je krajem septembra 2017. raspolagala s 3,1 milijardom evra finansijskih investicija. U situaciji kad su niske kamatne stope, zbog kojih su u poređenju sa prošlom godinom realizovani niži prihodi od kamata, investicijama se uspešno upravljalo. Gledano kroz vrednost, prinosi od finansijskih investicija ostali su na nivou iz 2016. godine i to prvenstveno zbog više dobiti od prodaje finansijskih investicija .

Potvrđeni kreditni rejtingi »A«. Baš kao i lane i u 2017. godini obe kreditne agencije, S&P Global Rating i A.M.Best, dale su Triglav grupi iste visoke kreditne rejtinge »A«, sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Agencije su kod toga naglasile konstantnu profitabilnost poslovanja posljednjih godina, vodeći položaj na tržištu, finansijsku stabilnost Grupe, dobru zaštitu kroz reosiguranja i odgovarajuće upravljanje rizicima. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »Naše poslovanje je u devet meseci ove godine bilo profitabilno i bezbedno, Grupa je finansijski stabilna, što potvrđuju i visoki kreditni rejtinzi. Na tržištima kapitala ostaju zahtevne prilike, a uz sve to ove godine imamo povećani broj masovnih štetnih događaja. Uzimajući u obzir predviđene prilike za odvijanje poslovanja do kraja godine, ocenjujemo da ćemo realizovati naš godišnji plan. U 2017. nastavljamo ili počinjemo  da sprovodimo aktivnosti u pravcu smernica naše strategije za period 2017-2020. U središtu naših aktivnosti su klijenti te s obzirom na njihove potrebe i posebnosti na pojedinačnim tržištima prilagođavamo i razvijamo svoju ponudu i prodajne kanale. Na svojim tržištima investiramo u delove osiguravajuće delatnosti na kojima očekujemo najveći stepen rasta. Tako smo ove godine ušli na tržište dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Bosni i Hercegovini te na makedonsko tržište životnih osiguranja. Ubeđen sam da su predanost i energija tima Triglav grupe garancija da ćemo uspešno da ostvarimo ciljeve koje smo sebi postavili.«

Triglav grupa u Srbiji

U trećem kvartalu 2017. godine Triglav osiguranje Beograd ostvarilo je rast ukupne premije od 29% (obračunato u evrima) u odnosu na isti period u prethodnoj godini. Segment neživotnih osiguranja zabeležio je rast u evrima od 25%, od toga je rast imovinskih osiguranja 44% iskazano u evrima u odnosu na isti period prethodne godine. Rast premije Društvo je ostvarilo i u segmentu životnih osiguranja i to u iznosu od čak 117%. Pozitivan trend nastavljen je i u segment dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Prema poslednjim objavljenim podacima sa tržišta osiguranja, odnosno podacima zaključno sa drugim kvartalom 2017. godine, a u poređenju sa istim periodom prethodne godine, Triglav osiguranje je u Srbiji povećalo učešće na tržištu na 5,8% i ostalo na petoj poziciji od ukupno 19 osiguravajućih društava u Republici Srbiji. Društvo je uspešno poslovalo iz osnovne delatnosti osiguranja, što pokazuje i poboljšan kombinovani količnik.

»I u trećem kvartalu 2017. nastavljamo istim trendom i time opravdavamo poverenje osnivača i naših klijenata. Ovaj period karakterisao je intentenzivan rad na unapređenju i proširenju poslovne mreže, tako da sada na još četiri lokacije imamo prodajana mesta po standardima Triglav grupe. Uz konstantno unapređivanje procesa u radu sa klijentima, kako u domenu prodaje tako i procene i likvidacije štete, kvalitetno i funkcionalno uređenje filijala značajno doprinosi većem poverenju koje nam klijenti ukazuju.« izjavio je gospodin Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja u Beogradu i dodao: »U mesecima koji su za nama ponovo smo bodrili naše košarkaše i ponosno dočekali njihov srebrni povratak sa Evropskog prvenstva. «

e-max.it: your social media marketing partner

Na sajtu osiguranje.gratis koristimo funkcionalne cookie-je i spoljne skripte kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Saznajte više