Štampa
Rast premije na svim tržištima i segmentima, potvrđena ocena godišnje dobiti

Na polugodišnji rezultat uticali su masovi štetni događaji i niži prinosi od investicija 

Triglav grupa, vodeća osiguravajuća i finansijska grupa u regionu Adria u prvoj polovini 2018. godine realizovala je 35,6 miliona evra dobiti pre oporezivanja. U osiguravajućoj delatnosti ostvarila je rast premije na svim svojim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja (imovinska, životna i zdravstvena osiguranja). Kod upravljanja imovinom klijenata povećala je obim sredstava kojima upravlja. Na rezultat, koji je u poređenju s prošlogodišnjim niži (indeks 84), uticali su i masovni štetni događaji kao i niži prinosi od finansijskih investicija u ovoj godini. Ovakva situacija u poslovanju uzeta je u obzir u planovima za 2018. godinu. Ukoliko se uvaže predviđene prilike poslovanja do kraja godine, onda Grupa na polugodištu potvrđuje planirani raspon godišnje dobiti. U prvoj polovini godine Triglav je dosledno sprovodio aktivnosti strategije rasta i razvoja, koja između ostalog uključuje jačanje položaja Grupe kao vodećeg upravljača imovinom u regionu. S time je povezana i ovogodišnja kupovina većinskog udela Raiffeisen Penzionog osiguravajućeg društva na hrvatskom tržištu penzijskih osiguranja. Triglav osiguranje Beograd, deo Triglav grupe, je u prvoj polovini 2018. godine postiglo rast ukupne premije osiguranja od 16% (obračunato u evrima) u odnosu na prethodnu godinu.

Profitabilno poslovanje. U prvoj polovini godine Triglav grupa je realizovala 35,6 miliona evra dobiti pre oporezivanja. Razlog za pad dobiti tokom godine (indeks 84) su masovni štetni događaji u 2018. godini te Triglav grupa na polugodištu ocenjuje da će, uz uzimanje u obzir prilika u kojima se posluje do kraja godine, biti realizovana planirana dobit na godišnjem nivou. 

Rast premija na svim tržištima i segmentima. Poslovanje na sektoru osiguranja bilo je dobro i Grupa je fakturisala 575 miliona evra konsolidovane bruto premije odnosno 5% više nego u istom periodu prošle godine. Rast premije realizovana je na svim tržištima Grupe te je u Sloveniji u proseku iznosila 4%, a van Slovenije 7%. Uz to nastavlja se postepeno jačanje udela premije Grupe, fakturisanih izvan Slovenije pa su na polovini godine iznosili 18,1% odnosno 0,4 procentna boda više nego u istom periodu prošle godine. Gledano po pojedinačnim segmentima osiguranja Grupa je kod imovinskih osiguranja ostvarila rast premije od 6%, dok je kod životnih osiguranja rast iznosio 0,3%, a kod zdravstvenih 8%.

Masovni štetni događaji u drugom tromesečju. Štetni događaji prirodni su deo poslovanja Grupe, a u to ulaze i masovni štetni događaji, koji s različitim intenzitetom i učestalošću utiču na poslovanje. U drugom tromesečju ove godine to su bile poplave, grad, nevreme i prolećni mrazovi u Sloveniji i Makedoniji, koji su Grupi uzrokovali više od 21 milion evra štete, što je značilo 9% više fakturisanih bruto iznosa šteta kod imovinskih osiguranja u odnosu na prošlu godinu. Uprkos povećanju štetnog koeficijenta visina kombinovanog koeficijenta Grupe bila je povoljna i iznosi 95,2%. Triglav stavlja naglasak na obezbeđivanje dugoročne bezbednosti klijenata, što postiže snagom kapitala, promišljenim oblikovanjem tehničkih rezervi, dobro uređenom zaštitom reosiguranjem i brižljivim upravljanjem svim rizicima, kojima je izloženo poslovanje matičnog društva i 37 drugih društava Grupe.

Niži prinosi od finansijskih investicija. Grupa je krajem juna 2018. raspolagala s 3,1 milijardom evra finansijskih investicija, čiji prinosi (bez prinosa životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik) su bili u poređenju sa istim periodom prošle godine niži za 30%, što se zbog jedinstvenih prošlogodišnjih događaja i očekivalo. Grupa u ovoj godini i dalje zadržava glavne smernice svoje dosadašnje investicione politike.

U pravcu strategije rasta i razvoja. Grupa u drugoj godini strateškog perioda 2017-2020 nastavlja s doslednim sprovođenjem svojih strateških smernica te se razvija u savremenu, inovativnu i dinamičnu osiguravajuće-finansijsku grupu, koja čvrsto ostaje na vodećem mestu u Sloveniji i šire u regionu. Jedna od strateških smernica je i povećanje prepoznatljivosti Triglava kao vodećeg upravljača imovinom na postojećim tržištima, pa je tako ove godine na hrvatskom tržištu penzijskih osiguranja Triglav kupio većinski deo Raiffeisen Penzijskog osiguravajućeg društvo.

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »Poslovanje u prvoj polovini godine bilo je dinamično, ali uz dobar rast premija na poslovanje su uticali masovni štetni događaji te niži prinosi od naših investicija. S vidika godišnjih i strateških ciljeva sa postignutim smo zadovoljni. Na svim našim tržištima u obe naše delatnosti dosledno smo nastavili sa aktivnostima strategije rasta i razvoja. U središtu naše aktivnosti su naši klijenti, njima prilagođavamo svoje poslovanje, digitalizujemo i pojednostavljamo procese, razvijamo celovite osiguravajuće-uslužne proizvode i multikanalni pristup do njih. Ubeđen sam da su energija, znanje i angažovanje čitave naše ekipe od više od 5 hiljada saradnica i saradnika dobar osnov da uspešno realizujemo ono što smo zacrtali.«

Triglav grupa u Srbiji

Triglav osiguranje Beograd nastavlja sa rastom ukupne premije i tržišnog učešća

Triglav osiguranje Beograd je prvu polovinu 2018. godine završilo sa rastom ukupne fakturisane premije od 16% (obračunato u evrima po prosečnom kursu u periodu), u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupna fakturisana premija iskazana u evrima zabeležila je rast od 15% u segmentu neživotnih osiguranja, odnosno 23% u segmentu životnih osiguranja, u poređenju sa istim periodom 2017. godine.  Društvo je zadržalo petu poziciju na tržištu, a prema poslednjim objavljenim podacima za prvi kvartal 2018. godine ostvarilo je rast tržišnog učešća od 0,2 procentna poena na 5,9%.

»Triglav osiguranje Beograd je u prvoj polovini 2018. godine nastavio pozitivan trend poslovanja kako u segmentu neživotnih, tako i u delu životnih osiguranja ostvarujući rast bruto fakturisane premije znatno iznad prošlogodišnjih rezultata. Zadržavajući već duže od dve godine petu poziciju na izuzetno konkurentnom tržištu uz dodatni rast učešća, Društvo na najbolji način potvrđuje svoju dugoročnu posvećenost unapređujući kanale prodaje i proširujući prodajnu mrežu. Dodatno, svojim aktivnostima društvene odgovornosti, nastoji da pruži podršku unapređenju života i rada čitave zajednice u kojoj funkcioniše.«, izjavio je gospodin Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja u Beogradu.

e-max.it: your social media marketing partner

Na sajtu osiguranje.gratis koristimo funkcionalne cookie-je i spoljne skripte kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Saznajte više