Štampa
Bez odlaska u MUP po Zapisnik o uviđaju

Udruženje osiguravača Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenuli su sistem za digitalno preuzimanje Zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda i prateće dokumentacije, bez odlaska u MUP.

Time će biti ubrzana procedura prikupljanja dokumentacije koja je neophodna za naknadu štete i maksimalno skraćeno vreme potrebno za isplatu štete. Osim aplikacije, Udruženje je Ministarstvu unutrašnjih poslova doniralo i tehničku opremu koja će policiji omogućiti da znatno brže i kvalitetnije izvrši uviđaj saobraćajne nezgode i sastavi Zapisnik.

Do sada su se građani obraćali MUP-u sa zahtevom za izdavanje Zapisnika o uviđaju i prateće dokumentacije. Po zahtev su morali sami da odu, veoma često i van mesta boravka i lično ga, uz ostalu dokumentaciju, nosili osiguravajućem društvu kojem podnose zahtev za naknadu štete. Za svu ostalu dokumentaciju koja je bila potrebna, građani su se, po potrebi, ponovo obraćali MUP, što je dodatno usložnjavalo i usporavalo proces naknade štete.

Nova aplikacija, koju su zajedno razvili MUP i UOS, omogućava da se kompletna uviđajna dokumentacija koja je potrebna za naknadu štete, stavi na uvid društvima za osiguranje čiji su osiguranici učestvovali u saobraćajnoj nezgodi. To znači da će oštećeni građani sada komunicirati samo sa osiguravajućim društvom koje treba da im nadoknadi štetu, bez odlaska u MUP i bez pratećih troškova. To društvo će, na osnovu podnetog zahteva za naknadu štete, kroz aplikaciju preuzeti Zapisnik o uviđaju i kompletnu prateću dokumentaciju kojom MUP raspolaže. Oštećeni građani će po potrebi sami dostavljati ostalu dokumentaciju, koju MUP ne poseduje, kao što je npr. Zapisnik o šteti ili medicinska dokumentacija ukoliko je u nezgodi bilo povređenih.

MUP će na ovaj način prosleđivati društvima za osiguranje Zapisnike o uviđaju samo za nezgode sa materijalnom štetom. Ukoliko u nezgodi ima povređenih, odnosno kada MUP podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, društvo za osiguranje će na uvid dobiti Izvod iz dnevnog izveštaja, dok će ostala dokumentacija MUP biti pribavljana od nadležnih tužilaštva. Za nezgode koje su se dogodile na teritoriji Beograda,  Udruženje je ostvarilo saradnju sa sva tri nadležna tužilaštva, što znači da se potrebna dokumentacija MUP pribavlja preko Udruženja osiguravača, čime je za građane takođe olakšana i ubrzana procedura naknade štete.

Izvor: uos.rs

e-max.it: your social media marketing partner

Na sajtu osiguranje.gratis koristimo funkcionalne cookie-je i spoljne skripte kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Saznajte više